Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ


Спеціальність 101 Екологія
Випускник-еколог може обіймати посади: інспектор з охорони природи, державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, технік-еколог, консультант (в апараті органів державної влади) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з природокористування, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, науковий співробітник, викладач та інші.


Спеціальність 014 Середня освіта (географія)
Випускник може працювати вчителем середнього навчально-виховного закладу; організатором позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; викладачем професійно-технічного закладу; науковим співробітником у сфері географії, географом (політична географія, фізична географія), географом-економістом, палеогеографом; фахівцем з міської та районної планіровки, з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, з управління природокористуванням; екскурсознавцем, туризмознавцем, картографом, топографом. Може обіймати інженерні посади, пов'язані з відтворенням та охороною природних екосистем, а також працювати у суміжних сферах (геологом, геоморфологом, метеорологом, гідрологом, екологом). Професіонали-географи можуть обіймати посади в органах місцевої влади, діяльність яких пов'язана з туризмом, охороною природи, регіональним розвитком, освітою.


Спеціальність 015 Професійна освіта (туристичне обслуговування)
Фахівець призначений для роботи в закладах освіти (технікумах, коледжах, професійних ліцеях, станціях юних туристів, спортивно-туристичних центрах, туристично-оздоровчих таборах тощо) та у галузях з туристичного обслуговування (туристсько-рекреаційних закладах, екскурсійних бюро, туристичних агенціях, рекламно-туристичних фірмах, агротуристичних господарствах, національних природних парках тощо).


Back to top