Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе

Петроній

Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне

Конфуцій

Немає прагнення більш природного, ніж прагнення до знання ...

Монтень

     До уваги викладачів та здобувачів вищої освіти!
    Відповідно до встановлених вченою радою університету змін до графіку навчального процесу ректорат повідомляє наступне: Теоретичне навчання для студентів Інституту мистецтв та художньо-педагогічного факультету розпочинається з 09.02.2019 року. Для здобувачів вищої освіти інших факультетів канікули встановлені до 15.02.2019р. Освітній процес в період з 16.02.2019р. по 02.03.2019р. організовується у формі індивідуальної та самостійної роботи, виконання розрахункових, курсових, дипломних робіт, підготовки рефератів, проектів, презентацій, консультування по науково-дослідній роботі, проходження навчальних та виробничих практик. З навчально-методичним забезпеченням, рекомендованою літературою, тематикою самостійної роботи, групових та індивідуальних завдань для кожного здобувача вищої освіти, формами моніторингу самостійної роботи, критеріями оцінювання її результатів та системою зворотнього зв’язку студентів та викладачів можна ознайомитися на сайті університету. Аудиторне навчання в повному обсязі розпочинається з 4.03.2019 року.
    Ректорат 
За матеріалами сайту РДГУ

1. Ознайомитися з робочою програмою навчальної дисципліни;
2. Виписати у зошит список основної та додаткової літератури, яка розміщена у робочій програмі навчальної дисципліни;
3. Ознайомитися з теоретичним матеріалом дисципліни (1-2 лекції);
4. Виконати завдання самостійної роботи;
5. Здати звіт про виконані завдання (березень).

Вимоги до курсової роботи студентів
Вимоги до дипломної роботи студентів 4 курсу
Вимоги до дипломної роботи студентів 5 курсу

Back to top