На кафедрі відбувся захист дипломних робіт.
До Вашої уваги надаються автореферати робіт.

Федорович Альона Сергіївна
Екологічна експертиза території Луцької житлово-промислової агломерації
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Технологічні основи захисту навколишнього середовища»

Бриж Сергій Ігорович
Оцінка стану соціальної, економічної та екологічної підсистем на прикладі м. Рівне
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Технологічні основи захисту навколишнього середовища»

Бурко Марія Вячеславівна
Екологічний аудит ПАТ «Волинь – Цемент»
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Технологічні основи захисту навколишнього середовища»

Сергійчук Олег Михайлович
Оцінка стану водних ресурсів міста Рівне
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Технологічні основи захисту навколишнього середовища»

Кузьмицький Максим Ігорович
Дослідження соціального стану радіоактивно забруднених районів Рівненської області
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня – магістр Спеціальність 101 Екологія, спеціалізація «Радіоекологія»

Члек Сергій Вікторович
Дослідження радіоактивного стану Рокитнівського району Рівненської област
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Радіоекологія»

Бордзань Назарій Миколайович
Організація виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції на радіоактивно забруднених територіях
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Радіоекологія»

Осіян Руслан Ігорович
Визначення стронцію-90 (90Sr) в молоці корів, що утримуються на радіоактивно забруднених територіях
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Радіоекологія»

Сидорчук Павло Володимирович
Вплив внесення калійних добрив на радіоактивність грунтів (40K)
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Радіоекологія»

Цвид Катерина Федорівна
Дослідження сорбційних властивостей (адсорбція радіонуклідів) цеоліт-смектитових туфів
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Радіоекологія»

Мордас Марія Петрівна
Оцінка стану здоров'я населення міста Рівне
Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня - магістр за спец. 101 «Екологія», спеціалізацією «Радіоекологія»

Back to top