22-24 вересня 2020 року

відбулася 

IV міжнародна науково-практична конференція 

«РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ».

 Організатор конференції - кафедра екології, географії та туризму психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

Мета проведення заходу

- конференція приурочена до 80-річчя заснування Рівненського державного гуманітарного
університету та 20-річчя науково-освітньої діяльності кафедри екології, географії та туризму;
- здійснення комплексного геоекологічного аналізу сучасного стану довкілля регіонів України та суміжних країн;
- прогнозування тенденцій розвитку геосистем (екосистем) в умовах природно-антропогенних трансформацій;
- розробка перспективних напрямів забезпечення екологічної безпеки й досягнення збалансованого природокористування;
- обмін досвідом щодо використання нових методів та технологій у дослідженні геосистем (екосистем) та напрацювання пропозицій щодо вирішення актуальних геоекологічних проблем;
- налагодження творчих зв’язків між учасниками конференції з метою подальшого розвитку взаємовигідної співпраці щодо питань, які входять у коло наукових інтересів конференції. 

Наукові напрями роботи конференції

1. Теоретико-методологічні проблеми геоекологічних досліджень в умовах сталого розвитку.

2. Ландшафтознавчі підходи у регіональних геоекологічних дослідженнях.

3. Демографічні та рекреаційні проблеми в умовах сталого розвитку регіонів.

4. Геоекологічний стан, картографічне моделювання, прогнозування та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу регіонів (локальних територій).

5. Регіональні геоекологічні проблеми річкових та озерних басейнових систем.

6. Геоекологічний моніторинг. Інформаційні системи і технології в геоекологічних дослідженнях.

7. Геоекологічні проблеми поводження з відходами, їх утилізація та переробка.

8. Геоекологічні проблеми в аграрній сфері.

9. Геоекологія селитебних геосистем (екосистем).

10. Екологічна мережа і заповідна справа як складові регіональної стратегії збереження та відтворення біо- та ландшафтного різноманіття.

11. Глобальні та регіональні зміни клімату і геоекологічні проблеми, що пов’язані з ними.

12. Концептуальні засади сталого розвитку об’єднаних територіальних громад.

13. Соціально-екологічні, еколого-етичні та педагогічні проблеми в екологічній освіті, культурі та вихованні.

Усі бажаючі взяли участь в обговорені актуальних питань за напрямами роботи конференції.

konf001
konf01
konf02
konf03
konf04
konf05
konf06
konf07
konf08
konf09
konf10
konf11
konf12
konf13
konf14
konf15
konf16
konf17
konf18
konf19
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Back to top