Зміст

Біографія

Суходольська Ірина Леонідівна народилася 28.12.1984 року. У 2002 р. закінчила Кутинську ЗОШ, Зарічненського р-н., Рівненської області. У 2007 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію «біолог-радіобіолог, викладач».
2011-2014 р. навчалася в аспірантурі (кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка).
У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук («Закономірності формування та трансформація сполук Нітрогену у воді малих річок Рівненщини», спеціальність 03.00.16 «Екологія»). Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор,  завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Грубінко В.В.
Посади
Рівненський державний гуманітарний університет, старший лаборант кафедри загальної психології та психодіагностики – 2009–2011.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, аспірант – 2011–2014.
Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра екології, географії та туризму – з 2014 – викладач кафедри; з 2015–2016 старший викладач кафедри; з 2017 доцент кафедри екології, географії та туризму.
Наукові інтереси

– дослідження стану біоти та забруднення гідроекосистем;
– особливості накопичення, трансформації і міграції нітрогенвмісних речовин в компонентах водної екосистеми;
– структурно-функціональні характеристики прісноводних водоростей;
– формування гідрохімічного режиму водних об’єктів за дії біотичних та абіотичних чинників середовища;
– механізми підтримання стійкості гідроекосистеми.
Реалізовані проекти

Працює над розділами бюджетної наукової теми «Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу Західного Полісся України» (Керівник роботи – Лико Дарія Василівна, Державний реєстраційний номер 0116U006016), термін виконання 01.01.2016-12.2020р.). 
Працює над розділами бюджетної наукової теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (термін виконання 01.02.2019-01.02.2023 р.). 
Член консультативно-дорадчого органу "Рада басейну річки Устя" (від 30.01.2019 р.).
Член Українського географічного товариства (протокол зборів Рівненського відділу УГТ №2 від 07.06. 2014 р. Довідка №12 від 11.09.2018 р.).
Підготовка наукових кадрів

Керувала дипломними роботами студентів. Підготувала переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія» (2018 р.). Підготувала переможця ІІ етапу Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія» (2018 р.).
Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Грюк І.Б. Вміст сполук Нітрогену у воді малих річок як показник рівня антропогенного навантаження територій / І.Б. Грюк, І.Л. Суходольська // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2012. – Випуск 60. – 227–238.
2. Суходольська І.Л. Зміни вмісту сполук Нітрогену у воді малих річок Рівненщини навесні / І.Л. Суходольська, І.Б. Грюк // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2012. – № 4 (53). – Тернопіль, 2012. – С.87–91.
3. Грюк І.Б. Динаміка вмісту есенціальних важких металів у воді малих річок Рівненщини з різним рівнем антропогенного навантаження / І.Б. Грюк, І.Л. Суходольська //  Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2013. – №1 (54). – С. 59–69.
4. Грюк І.Б. Динаміка вмісту важких металів у малих річках Рівненщини в умовах антропогенного навантаження у весняний період / І.Б. Грюк, І.Л. Суходольська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – К.: НПУ ім. Н.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 5. – C. 142–149.
5. Грюк І.Б. Cезонні зміни хімічного складу поверхневих вод Рівненщини на територіях з різним характером антропогенного тиску / І.Б. Грюк, І.Л. Суходольська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Київ, 2013. – С. 51–65.
6. Суходольська І.Л. Сезонна динаміка вмісту сполук Нітрогену у водних екосистемах малих річок Рівненщини / І.Л. Суходольська, І.Б. Грюк, В.В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – №1 (58). – С.61–71.
7. Gryuk I. The Role of Plants in Supporting The Level of Nitrogen in Freshwater Ecosystems / I. Gryuk, V. Grubinko, I. Brynzia, I. Sukhodolska // 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (14–17 May 2014). (ICOEST'2014 – Side). – Side, Antalya, Turkey. – 2014. – Р.303–304.
8. Прокопчук Е.И. Связывание аммония высшими водными растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде / Е.И. Прокопчук, И.Л. Суходольская // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2015. – №3–4 (64). – Тернопіль, 2015. – С.553–557.
9. Sukhodol'skaya I. L. Phytoplankton of Small Rivers of the Rivne Region (Ukraine) and Relation of its Quantitative Parameters with Nutrients Content / I. L. Sukhodol'skaya, O. V. Manturova, I. B. Griuk // Hydrobiological Journal. – 2015. – Vol. 51, № 5. – Р. 50–61 (Scopus).
10. Суходольська І.Л. Вторинне використання азоту у гідроекосистемах / І.Л. Суходольська // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – №2(69). – С. 149–162 (Copernicus).
11.    Суходольська І. Л. Сезонні зміни вмісту важких металів у воді малих річок / І.Л. Суходольська // Biosystems Diversity. – 2017. – 25(1). – С. 3–8. doi: 10.15421/011701 (Web of Science).
12. Лико С.М. Гідроекологія : навчальний посібник / С.М. Лико, І.Л. Суходольська. – Київ: Кондор-Видавництво, 2017. –276 с.
13. Суходольська І.Л. Взаємозв'язок вмісту сполук нітрогену та пігментів у вищих водних рослин у річках Рівненщини з різним рівнем антропогенного навантаження / І.Л. Суходольська, В.В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2018. – №2 (73). – Тернопіль, 2018. – С. 175–182 (Copernicus).
14. Суходольська І.Л. Вміст фотосинтетичних пігментів у вищих водних рослин за різного рівня антропогенного навантаження / І.Л. Суходольська, В.В. Грубінко // Науково-практичний журнал «Екологічні науки». – Київ, 2018. – №22. – С. 92–103.
15. Суходольська І.Л. Механізми підтримання гомеостазу нітрогену та його вторинне використання у гідроекосистемах : монографія. / І.Л. Суходольська, В.В. Грубінко. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 192 с.
16. Лико Д.В. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: навчальний посібник / Д.В. Лико, І.Л. Суходольська, О.І. Портухай. – Рівне: видавець О. Зень, 2019. – 162 с.

E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top