Дарія Василівна Лико
доктор сільськогосподарських наук, професор

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи промислового і сільськогосподарського виробництва
 • Геоінформаційні технології в екології
 • Екологія
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Екологічний менеджмент та аудит та управління якістю продукції.

Андрій Валерійович Лисиця
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор

Викладає навчальні дисципліни:

 • Радіаційний вплив на біохімічні та фізіологічні процеси;
 • Радіобіологія людини;
 • Хімія радіоактивних елементів;
 • Основи дозиметрії в екології;
 • Медична хімія.

Роман Іванович Савчук
кандидат сільськогосподарських наук, професор

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землезнавство
 • Радіоекологія

Оксана Петрівна Войтович
кандидат педагогічних наук, доцент, докторант

Викладає навчальні дисципліни:

 • Теорія і практика екологічної освіти
 • Екобіотехнологія
 • Екологічна біохімія
 • Неорганічна та біоорганічна хімія
 • Відновлення порушених природних екосистем та екологічна стандартизація і сертифікація

Сергій Михайлович Лико
кандидат сільськогосподарських наук, професор

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія людини
 • Охорона та раціональне використання водних ресурсів
 • Екологічний контроль у водному господарстві
 • Екологічний контроль у АПК
 • Основи екології

Марія Ігорівна Костолович
кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

 • Техноекологія
 • Методика викладання в вищій школі
 • Вступ до фаху
 • Енергетичні ресурси екосистем
 • Основи експертизи товарів народного господарства
 • Туристичне краєзнавство

Віталій Олексійович Мартинюк
кандидат географічних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ландшафтна екологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Гідрологія
 • Фізична географія України
 • Ландшафтознавство


Галина Валентинівна Мартинюк
кандидат хімічних наук,
доцент

Викладає навчальні дисципліни:

 • Загальна та неорганічна хімія,
 • Аналітична хімія,
 • Органічна та біоорганічна хімія,
 • Відновлювані джерела енергії

Сергій Володимирович Гуцман
кандидат біологічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:
 • Екологія рослин
 • Охорона та раціональне використання рослинного та тваринного світу
 • Екологія фітоценозів
 • Дендрологія з основами геоботаніки

Світлана Олегівна Глінська
кандидат біологічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інтродукція та акліматизація
 • Екологічний контроль у садово-парковому господарстві
 • Озеленення і ландшафтна архітектура
 • Екологія
 • Заповідна справа

Оксана Іванівна Портухай
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

 • Стратегія сталого розвитку
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Загальна екологія (та неоекологія)
 • Охорона атмосферного повітря
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Ірина Леонідівна Суходольська
кандидат біологічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія
 • Рекреаційна географія
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Іван Петрович Зиль
доцент

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ботаніка
 • Екологія
 • Навчальна практика з ботаніки

Ольга Олексіївна Якута
старший викладач

Викладає навчальні дисципліни:

 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Екологічне інспектування
 • Екологічна безпека
 • Екологічна експертиза

Марія Василівна Стасюк
кандидат біологічних наук, викладач

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ботаніка
 • Екологія фітоценозів
 • Історія туризму
 • Екологічна географія України
 • Екологія

Ігор Михайлович Лико

Завідувач лабораторії

Надія Василівна Давидова

Старший лаборант

Оксана Касянівна Пилипчук

Старший лаборант

Кучеренко Олена Василівна

Лаборант

Back to top