Зміст

Біографія

Народилася 28 вересня 1986 року. У 2004 році закінчила Пісківську ЗОШ Костопільського району Рівненської області. У тому ж році вступила до РДГУ здобувати спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», і у 2009 році успішно закінчила магістратуру. Після закінчення навчання залишилась працювати на випусковій кафедрі.
Посади

Працювала на посаді викладача, зараз на посаді старшого викладача кафедри екології, географії та туризму.
Наукові інтереси

Екологічний підхід до вивчення навколишнього середовища.
Методика туристично-рекреаційних досліджень.
Реалізовані проекти

Брала активну участь у розробці Стратегії сталого розвитку Козинської ОТГ.
Підготовка наукових кадрів

Керівництво дипломними роботами студентів.
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UtmvmycAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2706-5376

 

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Якута О.А. Оценка социо-экономико-экологического развития селитебной территории г. Ровно по показателям устойчивого развития // Актуальные научно-технические проблемы сохранения среды обитания: научные статьи Междунар. науч.-практ. конф., Брест 23-25 апреля 2014 г. В 4ч. / УО «Брестс. гос. техн. ун-т»; под ред. А.А.Волчека [и др.]. – Брест, 2014. – Ч 1. – С. 240-247).
2. Шостак І. В. Оцінювання забруднення довкілля як загрози екологічного характеру пріоритетам сталого розвитку Рівненської області / Шостак І. В., Портухай О.І., Якута О.О. // Екологія людини. Зб. матеріалів VІІІ-ої наук.-теор. конф., м. Житомир, 3 грудня 2014 року. Том 1. – Житомир: Видавництво Експертний центр Укрекобіокон – С. 101-103.
3. «Геоэкологическая оценка состояния почв локальной территории для целей ведения органического земледелия» (Якута О.А. Геоэкологическая оценка состояния почв локальной территории для целей ведения органического земледелия // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение природной среды: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году науки в Респ. Беларусь, Брест, 25-27 сент. 2017 г.: в 2 ч. / Ин-т природопользования НАН Беларуси, Брест. гос. ун-т им. А.С.Пушкина, Брест. гос. техн. ун-т; редкол.: А.К. Карабанов [и др.]; науч. ред. А.К. Карабанов, М.А. Карабанов, М.А. Богдасаров. – Брест: БрГУ, 2017. – Ч.2. – С. 27-31.
4. Особливості соціально-економічних загроз розвитку локальних територій / [Д.В. Лико та ін.] // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку: Збірник наук. праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 року). – Рівне, 2018. – С. 253-256.
5. Якута О.О. Підходи до розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій [Д.В. Лико та ін.] // Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: збірник тез доповідей (25-26 жовтня 2018 року м. Херсон). – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 157-160.
6. Якута О.О. Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області / Лико Д.В. та ін. // Вісник НУВГП, випуск 2 (82).– Рівне, 2018. – С. 31-45.
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top