Зміст

Біографія

Романів Андрій Степанович народився у с. Старе Село Жидачівського району Львівської області 08.07.1976 року. У 1993 році вступив на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1998 році, отримавши кваліфікацію географа-викладача із спеціалізацією «фізична географія».

2008 рік – захист дисертації на тему «Ландшафтно-рекреаційний потенціал НПП «Синевир» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.

Призер Чемпіонату України з техніки пішохідного туризму у 2008 році (ІІ місце), переможець в Чемпіонаті України на кращий гірсько-пішохідний маршрут 5-ї категорії складності у 2009 році (І місце).
Посади

Трудову діяльність розпочав у 1998 році на Хмельниччині у Славутському обласному спеціалізованому ліцеї-інтернаті для обдарованої молоді на посаді вчителя географії, вихователя та керівника туристичного гуртка.

З вересня 2002 року перейшов на посаду викладача кафедри природничих наук та екології Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука у м. Рівне. З лютого 2004 року по 2015 рік очолював кафедру географії у цьому вузі. З вересня 2014 року – декан природничо-географічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука. 2015-2016 роки – доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету. З грудня 2016 року – доцент кафедри туризму Національного університету водного господарства та природокористування. З 2020 року – доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.
Наукові інтереси

- ландшафтознавство, екологічний туризм, географія туризму, туристичне країнознавство.

Реалізовані проекти

Член Науково-технічної ради при Департаменті туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Член Українського географічного товариства.
Член Федерації спортивного туризму України у Рівненській області.
Кандидат в Майстри спорту України зі спортивного туризму.
Підготовка наукових кадрів

Був учасником та керівником наукових та туристичних експедицій в Українські Карпати, Високі Татри, Кавказ, Приполярний Урал, Альпи, Скандинавські гори, Дінарське нагір’я.
Інформація про авторські профілі:

Google scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uH8oLwgAAAAJ

ORCID : 

Scopus : 

Web of Science (WoS) : 

 Список основних наукових та навчально-методичних праць

Навчальні посібники


1. Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч. – метод. посіб. / [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко та ін. ; відп. За вип. О. Лісовий, С. Лихота]. – К., 2016. – 72 с. Авторський внесок 30 %. Рекомендовано до друку Національним центром «Мала академія наук України» як розробку, що відзначена у 2013 році Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти

Статті у фахових виданнях


1. Романів А.С. Шлюбно-сімейна ситуація Рівненської області у дзеркалі всеукраїнських та загальноєвропейських трендів / А.С. Романів, О.Я. Романів, А.Ф. Онопрійчук. Часопис соціально-економічної географії. Випуск 23 (2). Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. С. 75-91.
2. Романів А.С., Романів О.Я. Сучасні модифікації моделі маркетинг-мікс та особливості їх застосування в туризмі. Вісник Хмельницького національного університету. № 2, Т.2 (246). Хмельницький, 2017. С.251-257.
3. Романів А.С., Романів О.Я. Туристичні кліматичні ресурси НПП “Синевир”: моделювання сучасних змін. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Вип. 803 : Географія. – С. 71-80
4. Романів А.С. Комбіновані туристичні подорожі Європою на власному автотранспорті як різновид бекпекінгу. Географія та туризм: науково-практичний збірник. Випуск 54. – Київ, 2020. – С. 10-17 Режим доступу: http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=38&lang=uk

Статті у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, семінарів


1. Мельник О.М., Романів А.С., Трусова Т.С. Макроекономічний аналіз туроператорської та турагентської діяльності в Україні. Проблеми раціонального використання cоціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск ХХІ, №2. Київ, СЕУ. Рівне, НУВГП, 2015. С.69-79
2. Романів А.С. Місце туризму в макроекономічному розвитку України / А.С. Романів, Т.С. Трусова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. № 2 (16). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. С. 216-225
3. Романів А.С. Біокліматичні рекреаційні ресурси НПП «Синевир». Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівни Заставецької (м. Тернопіль, 27 квітня 2018 р.). Тернопіль: Вектор, 2018. С.107-112.
4. Романів А.С., Барановська А. О. Територіальна структура готельного господарства Рівненщини Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. Рівне: НУВГП, 2020. С. 200-205
5. Романів А.С., Гавлитюк К.Р. Сучасні тенденції розвитку пригодницького туризму в Українських Карпатах. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. С. 156-161
6. Романів А.С., Гайоха О.І. Спелеоресурси Тернопільщини та проблеми їх використання в туристичній діяльності. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. С. 162-167
7. Коротун С.І., Романів А.С. Роль сучасної шкільної географії в громадянському житті та кар’єрному зростанні особистості. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи : Збірник наукових праць ; за ред. проф. Д. В. Лико / Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне: Видавець О. Зень, 2020.
8. Коротун С.І., Романів А.С. Геоінформаційні системи в екологічному туризмі. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. Рівне: видавець О. Зень, 2020.E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top