Голова:

Постоловський Р.М., к. іст. н., проф., ректор Рівненського державного гуманітарного університету

Співголови:

Дейнега О.В., к.е.н., доц., проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету

Тимочко Т.В., голова Всеукраїнської екологічної ліги

Заступник голови:

Лико Д.В., д. с.-г. н., проф., зав. каф. екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету

Члени оргкомітету:

Ільїн Л.В., д. геогр. н., проф., зав. каф. туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Клименко М.О., д. с.-г. н., проф., зав. каф. екології Національного університету водного господарства та природокористування

Мартинюк В.О., к. геогр. н., доц. каф. екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету

Прищепа А.М., к. с.-г. н., проф., директор ННІ агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування

Романів А.С., к. геогр. н., доц. каф. екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету

Романів О.Я., к. геогр. н., доц. каф. екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету

Суходольська І.Л., к.б.н., ст. викл. каф. екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету

Back to top