Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

"РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧІ ПРОБЛЕМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ"

(20-22 жовтня 2016 року)

 • Войтович О.П. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) Підготовка компетентного фахівця як основа сталого розвитку суспільства

 • Глінська С.О., Стасюк М.В., Зиль І.П., Верба В.М., Верзун В.А. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) Перспективні види дендрофлори для озеленення м. Рівне

 • Грицик О.Б. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Грицик Ю.О. (Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Рівне) Роль профілактики гельмінтозів жуйних в системі біологічної безпеки

 • Грядунова О.І., Перепечай Д.А. (Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна, м. Брест, Республіка Білорусь) Современное экологическое состояние бассейна реки Мухавец

 • Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Катюха С.М., Збожинська О.В. (Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН, м. Рівне), Рудь О.Г., Пепко В.О. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) Особливості фенології та онтогенезу членистоногих регіону за сучасних кліматичних змін

 • Зуєв В.Н., Абрамчук Ю.А. (Барановицький державний університет, м. Барановичі, Республіка Білорусь) Озеро Сомино (Соминское) как перспективный объект исследований

 • Ільїн Л.В., Ільїна О.В. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк) Озерні комплекси міжнародного статусу України

 • Іщук В.О., Трохимчук І.М. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) Вплив абіотичних факторів на життєдіяльність Сhrysomelidae

 • Коротун С.І. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) Природно-ресурсна спільність і формування територіальної структури виробництва

 • Костолович М.І. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) Рекреаційний потенціал природоохоронних об'єктів Рівненської області

 • Лико Д.В. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) Проневич В.А. (Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ), Тогачинська О.В. (Національний університет харчових технологій, м. Київ) Проблеми екологічної безпеки та сталого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ

 • Лико С.М., Портухай О.І., Безверха О.В., Плюта Н.В. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) Аналіз взаємозв’язку агрохімічних показників мінеральних ґрунтів природних пасовищ та їхньої біологічної активності

 • Мартинюк В.О. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне). Ландшафтно-геохімічні особливості озера Вежицьке (Волинське Полісся)

 • Мельник В.І. (Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, м. Київ), Глінська С.О. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Баточенко В.М. (НПП "Північне Поділля"), Присяжнюк О.В. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Степанюк Я.В. (філіал «Кременецькі гори» заповідника «Медобори») Нове місцезнаходження Aconitum moldavicum Hacg. в урочищі Скит

 • Мельничук В.Г., Залеський І.І., Мельничук І.Ф. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) Фактори мінімального стоку малих річок Малого Полісся в контексті маловодності 2015-2016 років

 • Мельничук І.Ф. (Національний університет водного господарства та природокористування). Оцінка забруднення важкими металами придорожних смуг в басейні р. Стир (аркуш М-35-VIІІ).

 • Мудрак О.В. (КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”), Мудрак Г.В. (Вінницький національний аграрний університет). Екологічна оцінка природних комплексів Регіонального ландшафтного парку “Середнє Побужжя”.

 • Ничипорук С.В. (Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна, м. Брест, Республіка Білорусь). Географическое моделирование приграничного сотрудничества Республики Беларусь: актуальность и перспективы.

 • Ойцюсь Л.В. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Ойцюсь А.М. (Рівненський коледж економіки і бізнесу) Особливості поширення неаборигенних видів флори на осушених територіях Волинського Полісся.

 • Пепко В.О. (Рівненський державний гуманітарний університет) Фактори, що впливають на видовий склад гельмінтів диких копитних тварин
 • Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. (Вінницький національний аграрний університет) Питома радіоактивність радіонуклідів у квітковому пилку за використання агрохімічних заходів у рослинництві

 • Разанов С.Ф., Швець В.В. (Вінницький національний аграрний університет) Концентрація важких металів у квітковому пилку за вапнування кислих грунтів
 • Романів А.С. (Рівненський державний гуманітарний університет), Селецький В. П. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука, м. Рівне), Стасюк М.В. (Рівненський державний гуманітарний університет) Волинська височинна область: підходи до фізико-географічного районування

 • Романів О.Я. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Онопрійчук А.Ф. (Чудельська ЗОШ І-ІІІ ст., Сарненський р-н), Ковальчук Ю.А. (Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж) Критерії демографічного старіння Сарненського району

 • Романів О.Я. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Токар О.І. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука, м. Рівне) Медико-кліматичне оцінювання півдня Рівненської області для потреб рекреації

 • Романів О.Я. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Трусова Т.С. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С.Дем’янчука, м. Рівне) Цілі політики розвитку туристичного бізнесу з урахуванням екологічних аспектів

 • Суходольська І.Л. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Прокопчук О.І. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль) Таксономічний склад та сезонна динаміка фітопланктону річки Устя (м. Рівне)

 • Шелест Т.А. (Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна, м. Брест, Республіка Білорусь) Зимние паводки на реках Белорусского Полесья

 • Якута О.О. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) Роль сучасних інформаційних технологій у визначенні родючості ґрунтів Рівненської області

 • Яроменко О.В. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука, м. Рівне), Романів О.Я. (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), Микулін М.М. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С.Дем’янчука, м. Рівне) Регіон як інвентивна туристична дестинація

Back to top