Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Робочі програми 

галузі знань 10 «Природничі науки»

спеціальності 101 «Екологія»

спеціалізації «Радіоекологія»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

№ з п Найменування навчальної дисципліни Посилання (формат PDF)
1  Педагогіка вищої школи
2  Психологія вищої школи
3  Іноземна мова у проф. діяльності
4  Цивільна безпека
5  Методологія та організація наукових досліджень
6  Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці
7  Філософія і методологія науки
8  Стратегія сталого розвитку
9  Хімія радіоактивних елементів
10  Індикація та біотестування забруднених територій
11  Дія іонізуючого випромінювання
12  Поводження з радіоактивними відходами
13  Радіаційна безпека і моніторинг
14  Радіоекологія за галузями (с-г)
15  Екологічний менеджмент і аудит
16  Соціально-гігієнічний моніторинг
17  Радіологічний контроль сировини та продукції
18  Екологічна стандартизація і сертифікація
19  Методика викладання екології у вищій школі
20  Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами

Back to top